For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.07.2016 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 18.08.2016 Examinarea preliminară şi de fond 31.03.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.2017 Eliberarea brevetului (C1) 15.07.2022 Valabil până la 25.09.2022 15.07.2023 Achitarea taxei de menţinere 15.07.2036 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4474
(21)Numarul depozituluia 2016 0086
(22)Data depozitului2016.07.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.08.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHISELIŢA Oleg, MD; BURŢEVA Svetlana, MD; BÎRSA Maxim, MD; RUDIC Valeriu, MD; BULIMAGA Valentina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu de protecţie pentru liofilizarea şi păstrarea îndelungată a tulpinii Streptomyces canosus CNMN-Ac-02
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/04 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01); C08B 37/00 (2006.01); C12R 1/465 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.03.31
(47)Data eliberării brevetului2017.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.07.15
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200086