For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.08.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.08.2016 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2018 Eliberarea brevetului (C1) 01.08.2021 Valabil pana la 31.05.2023 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4487
(21)Numarul depozituluia 2016 0092
(22)Data depozitului2016.08.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.09.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU HIDRAULICĂ ŞI PNEUMATICĂ, RO;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; DUMITRESCU Cătălin, RO; CIOBANU Oleg, MD; CIOBANU Radu, MD; GUŢU Marin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU HIDRAULICĂ ŞI PNEUMATICĂ, RO;
(54)Titlul inventieiTurbină eoliană cu ax orizontal
(13)Codul documentului
C1, BOPI 03/2018
B1, BOPI 05/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.05.31
(47)Data eliberării brevetului2018.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.08.01
 Data decăderii din drepturi2021.08.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2023.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200092