For comments, suggestions

Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2016 0108
(22)Data depozitului2016.10.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.10.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCOVALENCO NicolaePavel, MD; COVALENCO Nicolae Nicolae, MD; EREMIA Andrian, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALENCO Nicolae Pavel, MD; COVALENCO Nicolae Nicolae, MD; EREMIA Andrian, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu şi dispozitive de răcire ale clădirii
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E04B 1/94 (2006.01); E04B 1/76 (2006.01); E04D 1/00 (2006.01); E04D 1/26 (2006.01); E04D 1/30 (2006.01); E04D 3/30 (2006.01); E04D 13/17 (2006.01); E04F 13/00 (2006.01); E04F 13/08 (2006.01); E04B 2/30 (2006.01); E04C 2/52 (2006.01); F24J 2/52 (2006.01); F25B 49/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2018.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 Data retragerii2018.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200108