For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.10.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.11.2016 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2018 Eliberarea brevetului (C1) 19.10.2021 Valabil pana la 31.05.2023 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4493
(21)Numarul depozituluia 2016 0114
(22)Data depozitului2016.10.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.10.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD; CERNÎŞEVA Natalia, MD; COVALI Alexandr, MD; BOLOGA Olga, MD; BULHAC Ion, MD; VEREJAN Ana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Utilizarea clorur i i de tris(tiosemicarbazid)cobalt(III) î n calitate de i nhibitor de coroziune a oţelului în apă
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/08 (2006.01); C23F 11/14 (2006.01); C23F 11/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.06.30
(47)Data eliberării brevetului2018.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.10.19
 Data decăderii din drepturi2021.10.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2023.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200114