For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.11.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.11.2016 Examinarea preliminara si de fond 31.03.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2017 Eliberarea brevetului (C1) 03.11.2021 Valabil pana la 30.06.2022 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 29.03.2023 03.05.2023 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 03.11.2036 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4469
(21)Numarul depozituluia 2016 0122
(22)Data depozitului2016.11.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.11.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; GUDUMAC Valentin, MD; GARBUZ Olga, MD; ŢAPCOV Victor, MD; PAHONŢU Elena-Mihaela, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Utilizarea di( µ- S)-bis{(4-aminobenzensulfamid)-cloro-[2-picoliden-4-feniltiosemicarbazidato-(1-)]cupru(II)} în calitate de antioxidant
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 33/34 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/18 (2006.01); A61P 39/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.03.31
(47)Data eliberării brevetului2017.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.11.03
 Data decăderii din drepturi2021.11.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200122