For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.11.2016 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 21.12.2016 Examinarea preliminară şi de fond 30.09.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2018 Eliberarea brevetului (C1) 21.11.2021 Valabil până la 30.06.2022 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire 04.10.2022 21.05.2023 Achitarea taxelor de menţinere şi suplimentară 21.11.2036 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4513
(21)Numarul depozituluia 2016 0126
(22)Data depozitului2016.11.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.11.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDARII Grigorie, MD; HAREA Vasile, MD; CIBOTARU Elena, MD; BRADU Nina, MD; DJENJERA Irina, MD; RUDIC Valeriu, MD; CHIŞELIŢA Oleg, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; DJUR Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu de protecţie pentru crioconservarea materialului seminal de berbeci
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 1/02 (2006.01); A61D 19/02 (2006.01); C12N 5/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.09.30
(47)Data eliberării brevetului2018.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.11.21
 Data decăderii din drepturi2021.11.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200126