For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.11.2016 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 21.12.2016 Examinarea preliminară şi de fond 31.08.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2018 Eliberarea brevetului (C1) 24.11.2021 Valabil până la 30.06.2022 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire 07.08.2022 24.05.2023 Achitarea taxelor de menţinere şi suplimentară 24.11.2036 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4506
(21)Numarul depozituluia 2016 0128
(22)Data depozitului2016.11.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.11.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROBU Ştefan, MD; PRISACARI Viorel, MD; KULCIŢKI Veaceslav, MD; GRINCO Marina, MD; BARBA Alic, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Material polimeric cu proprietăţi antibacteriene pe ba ză de lignină grefată cu N ' -( 5- nitrofurfuriliden)izonicotinhidrazidă
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 307/75 (2006.01); C08H 7/00 (2011.01); A61K 47/56 (2017.01); A61K 31/345 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.08.31
(47)Data eliberării brevetului2018.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.11.24
 Data decăderii din drepturi2021.11.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200128