For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4506
(21)Numarul depozituluia 2016 0128
(22)Data depozitului2016.11.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.11.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROBU Ştefan, MD; PRISACARI Viorel, MD; KULCIŢKI Veaceslav, MD; GRINCO Marina, MD; BARBA Alic, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Material polimeric cu proprietăţi antibacteriene pe ba ză de lignină grefată cu N ' -( 5- nitrofurfuriliden)izonicotinhidrazidă
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 307/75 (2006.01); C08H 7/00 (2011.01); A61K 47/56 (2017.01); A61K 31/345 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.08.31
(47)Data eliberării brevetului2018.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.11.24
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200128