For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4535
(21)Numarul depozituluia 2016 0129
(22)Data depozitului2016.11.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.11.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFURTUNĂ Vadim, MD; DUCA Dumitru, MD; POTLOG Tamara, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a diodei Schottky pe bază de ZnPc
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 29/872 (2006.01); H01L 21/04 (2006.01); H01L 31/0236 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.11.30
(47)Data eliberării brevetului2018.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.11.24
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200129