For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.11.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.12.2016 Examinarea preliminara si de fond 30.11.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2018 Eliberarea brevetului (C1) 24.11.2021 Valabil pana la 30.06.2022 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 25.03.2023 24.05.2023 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 24.11.2036 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4535
(21)Numarul depozituluia 2016 0129
(22)Data depozitului2016.11.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.11.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFURTUNĂ Vadim, MD; DUCA Dumitru, MD; POTLOG Tamara, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a diodei Schottky pe bază de ZnPc
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 29/872 (2006.01); H01L 21/04 (2006.01); H01L 31/0236 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.11.30
(47)Data eliberării brevetului2018.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.11.24
 Data decăderii din drepturi2021.11.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200129