For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.12.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.12.2016 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2018 Eliberarea brevetului (C1) 02.12.2021 Valabil pana la 31.07.2022 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 25.03.2023 02.06.2023 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 02.12.2036 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4541
(21)Numarul depozituluia 2016 0135
(22)Data depozitului2016.12.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.12.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTROFIM Alina, MD; ŞALARU Victor, MD; DOBROJAN Sergiu, MD; STRATULAT Irina, MD; DONŢU Natalia, MD; SEMENIUC Evgheni, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de cianobacterie Anabaena variabilis fixatoare de azot în sol
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.12.31
(47)Data eliberării brevetului2018.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.12.02
 Data decăderii din drepturi2021.12.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200135