For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.12.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.12.2016 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2018 Eliberarea brevetului (C1) 02.12.2021 Valabil pana la 31.07.2023 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4541
(21)Numarul depozituluia 2016 0135
(22)Data depozitului2016.12.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.12.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTROFIM Alina, MD; ŞALARU Victor, MD; DOBROJAN Sergiu, MD; STRATULAT Irina, MD; DONŢU Natalia, MD; SEMENIUC Evgheni, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de cianobacterie Anabaena variabilis  fixatoare de azot în sol  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 07/2018
B1, BOPI 12/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.12.31
(47)Data eliberării brevetului2018.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.12.02
 Data decăderii din drepturi2021.12.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2023.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200135