For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.12.2016 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 04.01.2017 Examinarea preliminară şi de fond 31.10.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2018 Eliberarea brevetului (C1) 16.12.2021 Valabil până la 31.07.2022 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire 12.08.2022 16.06.2023 Achitarea taxelor de menţinere şi suplimentară 16.12.2036 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4520
(21)Numarul depozituluia 2016 0141
(22)Data depozitului2016.12.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.12.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; MITKEVICH Natalia, RU; ŢAPCOV Victor, MD; GUDUMAC Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei N-(4-butoxifenil)-2-(piridin-2-ilmetiliden)hidrazincarbotioamida în calitate de inhibitor al proliferării celulelor T-47D ale cancerului mamar
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 337/08 (2006.01); C07D 213/48 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.10.31
(47)Data eliberării brevetului2018.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.12.16
 Data decăderii din drepturi2021.12.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200141