For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.12.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.02.2017 Examinarea preliminara si de fond 31.08.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2018 Eliberarea brevetului (C1) 21.12.2021 Valabil pana la 31.07.2022 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 09.06.2023 21.06.2023 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 21.12.2036 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4505
(21)Numarul depozituluia 2016 0146
(22)Data depozitului2016.12.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.12.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAEV Fliur, MD; ZVEAGHINŢEVA Marina, MD; STÂNGACI Eugenia, MD; POGREBNOI Serghei, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de sinteză a 3,3-dimetil-1-(1 H -1,2,4-triazol-1-il)butan-2-onei
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 249/08 (2006.01); C07C 49/04 (2006.01); A61K 31/4196 (2006.01); A61P 31/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.08.31
(47)Data eliberării brevetului2018.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor, SPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.12.21
 Data decăderii din drepturi2021.12.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200146