For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.12.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.01.2017 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2018 Eliberarea brevetului (C1) 22.12.2022 Valabil pana la 30.09.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 23.07.2024 22.12.2036 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4522
(21)Numarul depozituluia 2016 0147
(22)Data depozitului2016.12.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.12.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiUSATÎI Agafia, MD; BEŞLIU Alina, MD; CHISELIŢA Natalia, MD; RUSU Emil, MD; GUŢUL Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de evaluare a toxicităţii nanoparticulelor oxizilor de metale cu utilizarea levurilor
(13)Codul documentului
C1, BOPI 05/2018
B1, BOPI 10/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12Q 1/02 (2006.01); C12Q 1/30 (2006.01); C12N 1/16 (2006.01); B82Y 5/00 (2011.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.10.31
(47)Data eliberării brevetului2018.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.12.22
 Data decăderii din drepturi2022.12.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200147