For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.12.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.01.2017 Examinarea preliminara si de fond 11.05.2018 Constituirea depozitului national reglementar 31.05.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2018 Eliberarea brevetului (C1) 23.12.2021 Valabil pana la 31.07.2022 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 25.03.2023 23.06.2023 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 23.12.2036 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4568
(21)Numarul depozituluia 2016 0148
(22)Data depozitului2016.12.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.12.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHIRIŢA Arcadi, MD; NASEDCHINA Nadejda, MD; BULIMAGA Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă holografică de studiere a produselor petroliere
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01B 9/08 (2006.01); G01B 9/021 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.05.31
(47)Data eliberării brevetului2018.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana, ANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.12.23
 Data decăderii din drepturi2021.12.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200148