For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.12.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.01.2017 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2017 Eliberarea brevetului (C1) 23.12.2021 Valabil pana la 31.07.2022 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 25.03.2023 23.06.2023 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 23.12.2036 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4482
(21)Numarul depozituluia 2016 0149
(22)Data depozitului2016.12.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.12.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROBU Ştefan, MD; PRISACARI Viorel, MD; IVANCIC Albert, MD; DUCA Gheorghe, MD; GONŢA Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de conjugare a alfa-glucanilor cu streptomicină
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 47/61 (2017.01); A61K 47/50 (2017.01); A61P 31/04 (2006.01); C07H 15/238 (2006.01); C08B 31/06 (2006.01); C08B 37/02 (2006.01); C08L 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.05.31
(47)Data eliberării brevetului2017.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.12.23
 Data decăderii din drepturi2021.12.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200149