For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4524
(21)Numarul depozituluia 2016 0155
(22)Data depozitului2016.12.31
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.01.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiLUBENSCHII Alexandr, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUBENSCHII Alexandr, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiLUBENSCHII Alexandr, MD;
(54)Titlul inventiei Sigiliu cu cablu (variante) şi procedeu de sigilare cu utilizarea acestuia (variante)
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G09F 3/03 (2006.01); G09F 3/14 (2006.01); E05B 39/02 (2006.01); B65D 55/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.10.31
(47)Data eliberării brevetului2018.05.31
(74)ReprezentantPARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200155