For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.02.2017 Deschiderea fazei nationale 02.06.2017 Examinarea preliminara si de fond 31.08.2017 Publicarea cererii PCT (A2) 19.06.2019 Constituirea depozitului national reglementar 31.03.2022 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2022 Eliberarea brevetului (C1) 02.04.2023 07.08.2023 Valabil pana la 07.08.2024 Achitarea taxei de mentinere 07.08.2035 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4800
(21)Numarul depozituluia 2017 0016
(22)Data depozitului2015.08.07
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.06.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPFIZER INC., US;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFENSOME Andrew, US; GOPALSAMY Ariamala, US; GERSTENBERGER Brian S., US; EFREMOV Ivan Viktorovich, US; WAN Zhao-Kui, US; PIERCE Betsy, US; TELLIEZ Jean-Baptiste, US; TRUJILLO John I, US; ZHANG Liying, US; XING Li, US; SAIAH Eddine, US;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPFIZER INC., US;
(54)Titlul inventiei Compuşi de aminopirimidinil ca inhibitori de JAK
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 401/14 (2006.01); C07D 405/14 (2006.01); C07D 403/14 (2006.01); C07D 487/08 (2006.01); C07D 519/00 (2006.01); A61K 31/506 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01); A61P 37/00 (2006.01);
(19)TaraUS
(41)Data publicarii cererii2017.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.03.31
(47)Data eliberării brevetului2022.10.31
(30)Prioritatea62/039969, 2014.08.21, US
(74)ReprezentantGLAZUNOV Nicolae, Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu, LEVIŢCHI Svetlana
(85)Data deschiderii fazei nationale2017.02.10
(86)Cerere internationalaPCT/IB2015/056021, 2015.08.07
(87)Publicarea cererii internationaleWO 2016/027195 A1, 2016.02.25
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.08.07
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200016