For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4534
(21)Numarul depozituluia 2017 0023
(22)Data depozitului2017.03.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.03.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCERBARI Serghei, MD; LUBENSCHII Alexandr, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCERBARI Serghei, MD; LUBENSCHII Alexandr, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCERBARI Serghei, MD; LUBENSCHII Alexandr, MD;
(54)Titlul inventiei Sigiliu cu rotor blocabil pentru dispozitive metrologice
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G09F 3/03 (2006.01); G09F 3/14 (2006.01); E05B 39/02 (2006.01); E05B 41/00 (2006.01); B65D 55/02 (2006.01); G02B 6/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.11.30
(47)Data eliberării brevetului2018.06.30
(74)ReprezentantPARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.03.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200023