For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.03.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.04.2017 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2018 Eliberarea brevetului (C1) 15.03.2022 Valabil pana la 30.11.2022 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 25.03.2023 15.09.2023 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 15.03.2037 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4544
(21)Numarul depozituluia 2017 0029
(22)Data depozitului2017.03.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.03.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTROFIM Alina, MD; ŞALARU Victor, MD; ZOSIM Liliana, MD; STRATULAT Irina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de microalgă cianofită Nodularia harveyana - sursă de proteine, lipide şi glucide
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); A61K 36/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.12.31
(47)Data eliberării brevetului2018.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa, GROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.03.15
 Data decăderii din drepturi2022.03.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200029