For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4544
(21)Numarul depozituluia 2017 0029
(22)Data depozitului2017.03.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.03.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTROFIM Alina, MD; ŞALARU Victor, MD; ZOSIM Liliana, MD; STRATULAT Irina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de microalgă cianofită Nodularia harveyana - sursă de proteine, lipide şi glucide
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); A61K 36/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.12.31
(47)Data eliberării brevetului2018.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa, GROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.03.15
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200029