For comments, suggestions

Brevet acordat


(11)Numarul documentului4688
(21)Numarul depozituluia 2017 0036
(22)Data depozitului2017.03.31
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.04.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiVALCOV Victor, MD; CIORTAN Constantin, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVALCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiVALCOV Victor, MD; CIORTAN Constantin, MD;
(54)Titlul inventiei Sistem de ras
(13)Codul documentuluiB1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B26B 21/14 (2006.01); B26B 21/24 (2006.01); B26B 21/40 (2006.01); B26B 21/44 (2006.01); B26B 21/52 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2018.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.04.30
(74)ReprezentantŞCERBAN Pavel, Str. Suceava nr. 110, ap. 6, MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana, SPATARU Leonid
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet acordat
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200036