For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.04.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.05.2017 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2018 Eliberarea brevetului (C1) 07.04.2022 Valabil pana la 28.02.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 25.03.2023 07.10.2023 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 07.04.2037 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4523
(21)Numarul depozituluia 2017 0041
(22)Data depozitului2017.04.07
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.04.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDÎRU Mariana, MD; RUSU Ana, MD; POPOVICI Eugenia, MD; PALAMARCIUC Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Membrană a electrodului Cu 2+ - selectiv
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 27/333 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.10.31
(47)Data eliberării brevetului2018.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.04.07
 Data decăderii din drepturi2022.04.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200041