For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.04.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.05.2017 Examinarea preliminara si de fond 12.12.2017 Constituirea depozitului national reglementar 28.02.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2018 Eliberarea brevetului (C1) 20.04.2022 Valabil pana la 28.02.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 09.06.2023 20.10.2023 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 20.04.2037 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4552
(21)Numarul depozituluia 2017 0049
(22)Data depozitului2017.04.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.04.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNATEPROV Alexandr, MD; NATEPROV Alexei, MD; GHERMAN Corneliu, MD; ARUŞANOV Ernest, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a monocristalelor de arseniură de niobiu sau tantal
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C30B 25/00 (2006.01); C01G 28/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.02.28
(47)Data eliberării brevetului2018.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.04.20
 Data decăderii din drepturi2022.04.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200049