For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.05.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.07.2017 Examinarea preliminara si de fond 02.05.2018 Constituirea depozitului national reglementar 31.05.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2018 Eliberarea brevetului (C1) 23.05.2022 Valabil pana la 28.02.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 25.03.2023 23.11.2023 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 23.05.2037 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4564
(21)Numarul depozituluia 2017 0056
(22)Data depozitului2017.05.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.05.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; CIOBANU Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de purificare a apelor de profunzime de ioni de amoniu şi ioni de nitriţi
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/00 (2006.01); C02F 1/66 (2006.01); C02F 1/72 (2006.01); C02F 1/76 (2006.01); C02F 101/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.05.31
(47)Data eliberării brevetului2018.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu, SĂU Tatiana, GHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.05.23
 Data decăderii din drepturi2022.05.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200056