For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.05.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.07.2017 Examinarea preliminara si de fond 01.12.2017 Constituirea depozitului national reglementar 30.04.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2018 Eliberarea brevetului (C1) 10.06.2023 23.05.2024 Valabil pana la 23.05.2025 Achitarea taxei de mentinere 23.05.2037 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4560
(21)Numarul depozituluia 2017 0057
(22)Data depozitului2017.05.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.05.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOLDOVAN Anna, MD; MUNTEANU-MOLOTIEVSKIY Natalia, MD; TODERAŞ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de fungi Beauveria bassiana în calitate de bioinsecticid pentru combaterea coleopterelor curculionide
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 63/00 (2006.01); A01N 63/04 (2006.01); C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/645 (2006.01); A01P 7/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.04.30
(47)Data eliberării brevetului2018.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, SPATARU Leonid, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.05.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200057