For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.06.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.07.2017 Examinarea preliminara si de fond 08.07.2017 Constituirea depozitului national reglementar 30.11.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2019 Eliberarea brevetului (C1) 06.06.2022 Valabil pana la 23.04.2024 30.04.2024 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4600
(21)Numarul depozituluia 2017 0061
(22)Data depozitului2017.06.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.06.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLAZARESCU Ana, MD; MELNIC Elena, MD; BOUROŞ Pavlina, MD; ZARICIUC Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiCompus hidrazonic al acidului 4-formil-3-hidroxi-2-naftoic care manifestă activitate antimicrobiană
(13)Codul documentului
C1, BOPI 06/2019
B1, BOPI 11/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 337/04 (2006.01); C07C 65/11 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 31/02 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.11.30
(47)Data eliberării brevetului2019.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.06.06
 Data decăderii din drepturi2022.06.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2024.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200061