For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.06.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.07.2017 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2018 Constituirea depozitului national reglementar 30.09.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2019 Eliberarea brevetului (C1) 19.06.2022 Valabil pana la 28.02.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 25.03.2023 19.12.2023 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 19.06.2037 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4593
(21)Numarul depozituluia 2017 0064
(22)Data depozitului2017.06.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.06.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTROFIM Alina, MD; BULIMAGA Valentina, MD; PISOV Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare a cianobacteriei Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.09.30
(47)Data eliberării brevetului2019.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga, GROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.06.19
 Data decăderii din drepturi2022.06.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200064