For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4585
(21)Numarul depozituluia 2017 0074
(22)Data depozitului2017.08.07
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.02.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCAZARINOV Anatolie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCAZARINOV Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCAZARINOV Anatolie, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru transformarea forţei radiale în moment de rotaţie
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F16H 1/28 (2006.01); F16H 21/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.07.31
(47)Data eliberării brevetului2019.02.28
(74)ReprezentantCOTRUŢA Leonid, Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.08.07
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200074