For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.08.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.09.2017 Examinarea preliminara 15.11.2017 Constituirea depozitului national reglementar 20.11.2017 Examinarea de fond 31.10.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2019 Eliberarea brevetului (C1) 30.08.2022 Valabil pana la 30.06.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 23.04.2024 30.08.2037 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4597
(21)Numarul depozituluia 2017 0075
(22)Data depozitului2017.08.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.08.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVITIU Aliona, MD; CROITOR Lilia, MD; SIMINEL Anatol, MD; COROPCEANU Eduard, MD; BOUROŞ Pavlina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiCompus coordinativ polimeric al cadmiului (II) cu acidul 2-hidroxi-5-[[4-[(2-piridinilamino)sulfonil]fenil]azo]benzoic şi 1,2-bis(4-piridin)etan care manifestă activitate luminescentă
(13)Codul documentului
C1, BOPI 06/2019
B1, BOPI 10/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 245/08 (2006.01); C07C 311/21 (2006.01); C07D 213/76 (2006.01); C07F 3/08 (2006.01); C09K 11/06 (2006.01); C09K 11/54 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.10.31
(47)Data eliberării brevetului2019.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.08.30
 Data decăderii din drepturi2022.08.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200075