For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.09.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.11.2017 Examinarea preliminara 24.11.2017 Constituirea depozitului national reglementar 24.11.2017 Examinarea de fond 31.01.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2019 Eliberarea brevetului (C1) 28.09.2022 Valabil pana la 25.03.2023 28.09.2023 Achitarea taxei de mentinere 28.09.2037 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4614
(21)Numarul depozituluia 2017 0083
(22)Data depozitului2017.09.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.09.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; MITKEVICH Natalia, RU; ŢAPCOV Victor, MD; GUDUMAC Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dicloro- [N-(3-metoxifenil)-2-(piridin-2-ilmetilen)-hidrazincarbotioamid]zinc şi dicloro- [N-( 4 -metoxifenil)-2-(piridin-2-ilmetilen)-hidrazincarbotioamid]zinc în calitate de inhibitori ai proliferării celulelor HL-60 ale leucemiei mieloide umane
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 337/08 (2006.01); C07F 3/06 (2006.01); C07D 213/48 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 35/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.01.31
(47)Data eliberării brevetului2019.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.09.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200083