For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.10.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 08.11.2017 Examinarea preliminara 24.11.2017 Constituirea depozitului national reglementar 24.11.2017 Examinarea de fond 31.12.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2019 Eliberarea brevetului (C1) 06.10.2022 Valabil pana la 25.03.2023 06.10.2023 Achitarea taxei de mentinere 06.10.2037 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4606
(21)Numarul depozituluia 2017 0085
(22)Data depozitului2017.10.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.10.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDOBROJAN Sergiu, MD; ŞALARU Victor, MD; DOBROJAN Galina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedee de tratare a seminţelor înainte de semănat
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/06 (2006.01); A01G 1/00 (2006.01); A01N 65/03 (2009.01); C12R 1/89 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.12.31
(47)Data eliberării brevetului2019.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.10.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200085