For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.10.2017 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 20.11.2017 Examinarea preliminară 24.01.2018 Examinarea de fond 18.05.2018 Constituirea depozitului naţional reglementar 30.06.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2019 Eliberarea brevetului (C1) 30.09.2022 16.10.2022 Valabil până la 16.10.2023 Achitarea taxei de menţinere 16.10.2037 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4573
(21)Numarul depozituluia 2017 0089
(22)Data depozitului2017.10.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.10.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiARÎCU Aculina, MD; KUCHKOVA Kaleria, MD; SECARA Elena, MD; BARBA Alic, MD; DRAGALIN Ion, MD; UNGUR Nicon, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Compusul 13-amino-14,15-dinorlabd-8(9)-enă pentru utilizare în calitate de remediu antimicotic
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 13/48 (2006.01); A61K 31/015 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.06.30
(47)Data eliberării brevetului2019.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.10.16
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200089