For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.10.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.11.2017 Examinarea preliminara 24.01.2018 Examinarea de fond 18.05.2018 Constituirea depozitului national reglementar 30.06.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2019 Eliberarea brevetului (C1) 16.10.2022 Valabil pana la 31.08.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 17.06.2024 16.10.2037 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4573
(21)Numarul depozituluia 2017 0089
(22)Data depozitului2017.10.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.10.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiARÎCU Aculina, MD; KUCHKOVA Kaleria, MD; SECARA Elena, MD; BARBA Alic, MD; DRAGALIN Ion, MD; UNGUR Nicon, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiCompusul  13-amino-14,15-dinorlabd-8(9)-enă pentru utilizare în calitate de  remediu antimicotic  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2019
B1, BOPI 06/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 13/48 (2006.01); A61K 31/015 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.06.30
(47)Data eliberării brevetului2019.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.10.16
 Data decăderii din drepturi2022.10.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200089