For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.10.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.11.2017 Examinarea preliminara 24.11.2017 Examinarea de fond 14.02.2018 Constituirea depozitului national reglementar 28.02.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2018 Eliberarea brevetului (C1) 18.10.2022 Valabil pana la 25.03.2023 18.10.2023 Achitarea taxei de mentinere 18.10.2037 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4554
(21)Numarul depozituluia 2017 0092
(22)Data depozitului2017.10.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.10.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOTNARIUC Vasile, MD; GORCEAC Leonid, MD; COVAL Andrei, MD; RAEVSCHI Simion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de majorare a eficienţei celulelor fotovoltaice pe baza p + InP-p - InP-n + CdS
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 21/04 (2006.01); H01L 21/20 (2006.01); H01L 21/205 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.02.28
(47)Data eliberării brevetului2018.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.10.18
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200092