For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.11.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.12.2017 Examinarea preliminara 09.01.2018 Examinarea de fond 18.01.2018 Constituirea depozitului national reglementar 31.05.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2018 Eliberarea brevetului (C1) 13.11.2022 Valabil pana la 25.03.2023 13.11.2023 Achitarea taxei de mentinere 13.11.2037 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4567
(21)Numarul depozituluia 2017 0098
(22)Data depozitului2017.11.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 13.11.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTROFIM Alina, MD; BULIMAGA Valentina, MD; RUDIC Valeriu, MD; ZOSIM Liliana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de cianobacterie Calothrix marchica Lemm. - sursă de lipide
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.05.31
(47)Data eliberării brevetului2018.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.11.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200098