For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.11.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.01.2018 Examinarea preliminara 24.01.2018 Constituirea depozitului national reglementar 29.01.2018 Examinarea de fond 31.07.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2019 Eliberarea brevetului (C1) 28.11.2022 Valabil pana la 31.08.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 23.09.2023 28.05.2024 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 28.11.2037 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4580
(21)Numarul depozituluia 2017 0101
(22)Data depozitului2017.11.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.11.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiARÎCU Aculina, MD; LUNGU Lidia, MD; CIOCÂRLAN Alexandru, MD; VORNICU Nicoleta, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Compus (1R,2R,8aS)-1-((5-mercapto-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)-2,5,5,8a-tetrametildecahidronaftalen-2-ol cu proprietăţi antifung ice şi antibacteriene
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 13/50 (2006.01); C07C 39/14 (2006.01); C07D 285/125 (2006.01); A61K 31/095 (2006.01); A61K 31/433 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.07.31
(47)Data eliberării brevetului2019.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.11.28
 Data decăderii din drepturi2022.11.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200101