For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.01.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.02.2018 Examinarea preliminara 23.03.2018 Constituirea depozitului national reglementar 23.03.2018 Examinarea de fond 31.07.2019 Publicarea cererii (A0) 29.02.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2020 Eliberarea brevetului (C1) 16.01.2023 Valabil pana la 25.03.2023 16.01.2024 Achitarea taxei de mentinere 16.01.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4674
(21)Numarul depozituluia 2018 0001
(22)Data depozitului2018.01.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.01.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROBU Ştefan, MD; PRISACARI Viorel, MD; DIZDARI Anna, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Material polimeric cu proprietăţi antibacteriene
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 307/75 (2006.01); C08B 37/02 (2006.01); C08B 30/14 (2006.01); A61K 47/56 (2017.01); A61K 47/61 (2017.01); A61K 31/345 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2019.07.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.02.29
(47)Data eliberării brevetului2020.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu, CAISÎM Natalia, GHIŢU Irina jr., GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.01.16
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200001