For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.02.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.03.2018 Examinarea preliminara 16.03.2018 Constituirea depozitului national reglementar 16.03.2018 Examinarea de fond 30.09.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2019 Eliberarea brevetului (C1) 16.02.2023 Valabil pana la 25.03.2023 16.02.2024 Achitarea taxei de mentinere 16.02.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4594
(21)Numarul depozituluia 2018 0008
(22)Data depozitului2018.02.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.02.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞALARU Victor, MD; DOBROJAN Sergiu, MD; STRATULAT Irina, MD; DOBROJAN Galina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de cianobacterie Anabaena constricta (Szafer) Geitler CNMN-CB-20 - sursă de glucide
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.09.30
(47)Data eliberării brevetului2019.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.02.16
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200008