For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.02.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.03.2018 Examinarea preliminara 20.04.2018 Constituirea depozitului national reglementar 20.04.2018 Examinarea de fond 31.08.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 29.02.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2020 Eliberarea brevetului (C1) 16.02.2023 Valabil pana la 25.03.2023 16.02.2024 Achitarea taxei de mentinere 16.02.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4642
(21)Numarul depozituluia 2018 0009
(22)Data depozitului2018.02.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.02.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROBU Ştefan, MD; PRISACARI Viorel, MD; POPUŞOI Ana, MD; GRIBINCEA Alexandru, MD; RUSNAC Roman, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Material polimeric cu activitate antimicrobiană faţă de Proteus vulgaris
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/345 (2006.01); C07D 307/70 (2006.01); C08F 251/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.08.31
(47)Data eliberării brevetului2020.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.02.16
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200009