For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.02.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.03.2018 Examinarea preliminara 17.08.2018 Constituirea depozitului national reglementar 17.08.2018 Examinarea de fond 30.06.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2020 Eliberarea brevetului (C1) 19.02.2023 Valabil pana la 25.03.2023 19.02.2024 Achitarea taxei de mentinere 19.02.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4638
(21)Numarul depozituluia 2018 0010
(22)Data depozitului2018.02.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.02.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFURTUNĂ Vadim, MD; POTLOG Tamara, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a heterojoncţiunii de volum pe bază de ftalocianină de z inc
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 21/04 (2006.01); H01L 21/18 (2006.01); H01L 21/20 (2006.01); H01L 31/0236 (2006.01); H01L 21/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.06.30
(47)Data eliberării brevetului2020.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.02.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200010