For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.03.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 30.03.2018 Examinarea preliminara 21.04.2018 Constituirea depozitului national reglementar 21.04.2018 Examinarea de fond 31.01.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2019 Eliberarea brevetului (C1) 02.03.2023 Valabil pana la 25.03.2023 02.03.2024 Achitarea taxei de mentinere 02.03.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4616
(21)Numarul depozituluia 2018 0013
(22)Data depozitului2018.03.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.03.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDOBROJAN Sergiu, MD; ŞALARU Victor, MD; STRATULAT Irina, MD; DOBROJAN Galina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de microalgă cianofită Calothrix gracilis F. E. Fritsch - sursă de glucide
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01); C12P 19/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.01.31
(47)Data eliberării brevetului2019.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.03.02
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200013