For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.03.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.04.2018 Examinarea preliminara 14.08.2018 Constituirea depozitului national reglementar 14.08.2018 Examinarea de fond 30.09.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2020 Eliberarea brevetului (C1) 19.03.2023 Valabil pana la 31.12.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 23.04.2024 19.09.2024 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 19.03.2038 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4647
(21)Numarul depozituluia 2018 0016
(22)Data depozitului2018.03.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.03.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL (sediul la Chişinău), MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBULHAC Ion, MD; ŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; COROPCEANU Eduard, MD; BRÂNZĂ Lilia, MD; COVACI Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL (sediul la Chişinău), MD;
(54)Titlul inventieiPreparat complex cu proprietăţi antioxidante
(13)Codul documentului
C1, BOPI 04/2020
B1, BOPI 09/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 55/02 (2006.01); A01N 59/06 (2006.01); A01N 43/40 (2006.01); A01N 47/28 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01); C07F 15/02 (2006.01); C07D 213/82 (2006.01); C07C 251/70 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.09.30
(47)Data eliberării brevetului2020.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.03.19
 Data decăderii din drepturi2023.03.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200016