For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.03.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.04.2018 Examinarea preliminara 02.05.2018 Constituirea depozitului national reglementar 02.05.2018 Examinarea de fond 31.08.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 29.02.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2020 Eliberarea brevetului (C1) 30.03.2023 21.03.2024 Valabil pana la 21.03.2025 Achitarea taxei de mentinere 21.03.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4645
(21)Numarul depozituluia 2018 0019
(22)Data depozitului2018.03.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.03.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; BULHAC Ion, MD; CLAPCO Steliana, MD; DANILESCU Olga, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54)Titlul inventiei M ediu nutritiv pentru cul tivarea tulpinii de fungi Fusarium gibbosum CNMN-FD-12
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C07F 15/02 (2006.01); C07F 15/03 (2006.01); C07D 213/88 (2006.01); C12R 1/77 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.08.31
(47)Data eliberării brevetului2020.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.03.21
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200019