For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.03.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.04.2018 Examinarea preliminara 24.05.2018 Constituirea depozitului national reglementar 24.05.2018 Examinarea de fond 31.08.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 29.02.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2020 Eliberarea brevetului (C1) 22.03.2023 Valabil pana la 31.12.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 21.06.2024 22.09.2024 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 22.03.2038 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4644
(21)Numarul depozituluia 2018 0020
(22)Data depozitului2018.03.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.03.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFUIOR Arcadie, MD; FLOQUET Sébastien, FR; CADOT Emmanuel, FR; GARBUZ Olga, MD; ŢAPCOV Victor, MD; TODERAŞ Ion, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiAnsamblu supramolecular (NMe4)(C42H70O35)[Mo10O10S10(OH)11(H2O)4]·27H2O care manifestă activitate antioxidantă  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 03/2020
B1, BOPI 08/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 11/00 (2006.01); C01G 39/00 (2006.01); A61K 31/724 (2006.01); A61P 39/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.08.31
(47)Data eliberării brevetului2020.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.03.22
 Data decăderii din drepturi2023.03.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200020