For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.04.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.04.2018 Examinarea preliminara 04.01.2019 Constituirea depozitului national reglementar 09.01.2019 Examinarea de fond 31.10.2019 Publicarea cererii (A2) 31.07.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2021 Eliberarea brevetului (C1) 25.03.2023 05.04.2024 Valabil pana la 05.04.2025 Achitarea taxei de mentinere 05.04.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4704
(21)Numarul depozituluia 2018 0024
(22)Data depozitului2018.04.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.04.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOLIBABA Gleb, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedee de obţinere a monocristalelor de ZnO cu suprafeţe diferite
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C30B 25/00 (2006.01); C30B 25/10 (2006.01); C30B 29/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2019.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.07.31
(47)Data eliberării brevetului2021.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.04.05
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200024