For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.04.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.05.2018 Examinarea preliminara 06.07.2018 Constituirea depozitului national reglementar 12.07.2018 Examinarea de fond 28.02.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2019 Eliberarea brevetului (C1) 11.04.2023 Valabil pana la 31.12.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 16.04.2024 11.10.2024 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 11.04.2038 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4620
(21)Numarul depozituluia 2018 0027
(22)Data depozitului2018.04.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.04.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; ISTRATI Dorin, MD; ŢAPCOV Victor, MD; GARBUZ Olga, MD; GUDUMAC Valentin, MD; GROPPA Stanislav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiUtilizare a di(µ-S)-bis{(4-aminobenzensulfamid)-cloro-{N-[fenil-2-(piridin-2-ilmetiliden)hidrazin-1-carbotioamido(1-)]}}cupru în calitate de inhibitor al proliferării  celulelor  cancerigene  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2019
B1, BOPI 02/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07D 213/48 (2006.01); C07C 311/38 (2006.01); C07C 311/39 (2006.01); C07C 311/43 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/63 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01); A61P 35/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.02.28
(47)Data eliberării brevetului2019.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.04.11
 Data decăderii din drepturi2023.04.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200027