For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.04.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.05.2018 Examinarea preliminara 10.07.2018 Constituirea depozitului national reglementar 10.07.2018 Examinarea de fond 31.08.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 29.02.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2020 Eliberarea brevetului (C1) 25.03.2023 19.04.2023 Valabil pana la 19.04.2024 Achitarea taxei de mentinere 19.04.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4641
(21)Numarul depozituluia 2018 0028
(22)Data depozitului2018.04.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.04.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiZOSIM Liliana, MD; BULIMAGA Valentina, MD; BACALOV Iurie, MD; CRIVOI Aurelia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Supliment alimentar în hipotiroidie la şobolani
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 33/10 (2016.01); A23L 33/16 (2016.01); C12N 1/20 (2006.01); A61P 5/14 (2006.01); C01B 19/00 (2006.01); C12R 1/01 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.08.31
(47)Data eliberării brevetului2020.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.04.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200028