For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.04.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.05.2018 Constituirea depozitului national reglementar 03.05.2018 Examinarea preliminara 07.02.2019 Examinarea de fond 30.11.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2020 Eliberarea brevetului (C1) 02.04.2023 19.04.2023 Valabil pana la 19.04.2024 Achitarea taxei de mentinere 19.04.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4661
(21)Numarul depozituluia 2018 0029
(22)Data depozitului2018.04.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.04.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Generator electrochimic de apă hidrogenată
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25B 1/02 (2006.01); C25B 1/04 (2006.01); C25B 9/06 (2006.01); C25B 11/03 (2006.01); C25B 11/06 (2006.01); C25B 11/10 (2006.01); C25B 11/12 (2006.01); C02F 1/461 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.11.30
(47)Data eliberării brevetului2020.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel, GHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.04.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200029