For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.04.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.05.2018 Examinarea preliminara 04.12.2018 Constituirea depozitului national reglementar 04.12.2018 Examinarea de fond 31.10.2019 Publicarea cererii (A2) 31.12.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2020 Eliberarea brevetului (C1) 25.04.2023 Valabil pana la 29.02.2024 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 23.04.2024 25.10.2024 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 25.04.2038 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4665
(21)Numarul depozituluia 2018 0034
(22)Data depozitului2018.04.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.04.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAEV Fliur, MD; ZVEAGHINŢEVA Marina, MD; STÂNGACI Eugenia, MD; POGREBNOI Serghei, MD; BOLDESCU Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiCompusul 2-terţ-butil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-2H-cromen-2-ol şi procedeu de obţinere a acestuia
(13)Codul documentului
C1, BOPI 07/2020
B1, BOPI 12/2019
A2, BOPI 10/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 405/04 (2006.01); C07D 311/04 (2006.01); C07D 249/08 (2006.01); A61K 31/4196 (2006.01); A61K 31/352 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2019.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.12.31
(47)Data eliberării brevetului2020.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.04.25
 Data decăderii din drepturi2023.04.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2024.02.29
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:11081, 2018.09.28
Datele iniţiale:MACAEV Fliur, MD; ZVEAGHINŢEVA Marina, MD; STÂNGACI Eugenia, MD; POGREBNOI Serghei, MD
Datele finale:MACAEV Fliur, MD; ZVEAGHINŢEVA Marina, MD; STÂNGACI Eugenia, MD; POGREBNOI Serghei, MD; BOLDESCU Veaceslav, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200034