For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.07.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.08.2018 Examinarea preliminara 13.11.2018 Constituirea depozitului national reglementar 13.11.2018 Examinarea de fond 31.01.2020 Publicarea cererii (A1) 30.04.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2021 Eliberarea brevetului (C1) 23.04.2024 31.07.2024 Valabil pana la 31.07.2025 Achitarea taxei de mentinere 31.07.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4690
(21)Numarul depozituluia 2018 0059
(22)Data depozitului2018.07.31
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 31.07.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEFREMOVA Nadejda, MD; BEŞLIU Alina, MD; USATÎI Agafia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a levurilor Rhodotorula gracilis  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2021
B1, BOPI 04/2020
A1, BOPI 01/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 1/16 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); C01G 9/02 (2006.01); B82Y 5/00 (2011.01); C12P 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.04.30
(47)Data eliberării brevetului2021.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.07.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13225, 2023.10.17
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200059