For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.08.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.08.2018 Examinarea preliminara 22.08.2018 Constituirea depozitului national reglementar 17.05.2019 Examinarea de fond 29.02.2020 Publicarea cererii (A2) 31.10.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2021 Eliberarea brevetului (C1) 16.04.2024 06.08.2024 Valabil pana la 06.08.2025 Achitarea taxei de mentinere 06.08.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4715
(21)Numarul depozituluia 2018 0060
(22)Data depozitului2018.08.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 08.02.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDARIE Grigore, MD; VACEVSCHI Serghei, MD; BRADU Nina, MD; DJENJERA Irina, MD; OSIPCIUC Galina, MD; MAŞNER Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru însămânţarea artificială a ovinelor şi caprinelor
(13)Codul documentului
C1, BOPI 05/2021
B1, BOPI 10/2020
A2, BOPI 02/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 19/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.02.29
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.10.31
(47)Data eliberării brevetului2021.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana, SPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.08.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200060