For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.08.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.09.2018 Examinarea preliminara 11.12.2018 Constituirea depozitului national reglementar 11.12.2018 Examinarea de fond 29.02.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2020 Eliberarea brevetului (C1) 17.08.2023 Valabil pana la 23.04.2024 30.04.2024 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 17.02.2025 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 17.08.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4677
(21)Numarul depozituluia 2018 0063
(22)Data depozitului2018.08.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 17.08.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiZUBAREVA Vera, MD; BULHAC Ion, MD; BORDIAN Olga, MD; VERLAN Victor, MD; CULEAC Ion, MD; ENACHESCU Marian, RO; MOISE Calin Constantin, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiCompus coordinativ dinuclear al europiului(III) cu liganzi micşti, care manifestă proprietăţi luminescente  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2020
B1, BOPI 02/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C09K 11/06 (2006.01); C09K 11/77 (2006.01); C07F 5/00 (2006.01); C07C 49/92 (2006.01); C07D 471/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.02.29
(47)Data eliberării brevetului2020.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.08.17
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8228, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200063