For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.08.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.09.2018 Examinarea preliminara 27.09.2019 Constituirea depozitului national reglementar 27.09.2019 Examinarea de fond 29.02.2020 Publicarea cererii (A2) 31.12.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2021 Eliberarea brevetului (C1) 25.03.2023 22.08.2023 Valabil pana la 22.08.2024 Achitarea taxei de mentinere 22.08.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4734
(21)Numarul depozituluia 2018 0065
(22)Data depozitului2018.08.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.08.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOLIBABA Gleb, MD; SUMAN Victor, MD; RUSNAC Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de ob ţ inere a ceramicii de ZnO cu rezistivitate înaltă ş i devia ţie stoichiometrică controlată
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C04B 35/453 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.02.29
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.12.31
(47)Data eliberării brevetului2021.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.08.22
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:9683, 2019.08.23
Datele iniţiale:COLIBABA Gleb, MD; SUMAN Victor, MD
Datele finale:COLIBABA Gleb, MD; SUMAN Victor, MD; RUSNAC Dumitru, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200065